Şofben Zehirlenmeleri

Şofben kazalarını tanımak için temel bilgiler

Şofben sistemleri sıcak su temini amacıyla yaygın olarak kullanılmaktadır.

Elektrikle çalışanlar daha çok termostat arızası nedeniyle kazan patlamalarına sebep olmakta, hastalar sıcak su yanıkları ile karşılaşmaktadırlar.

LPG ile çalışan şofbenler de bazen kazlara sebep olmaktadırlar. Ancak bu kazalar, ortamdaki oksijenin yanma sırasında tüketilmesine bağlıdır.

LPG zehirli değildir ancak 6 m2 den küçük, iyi havalandırılmamış mekanlarda şofben kullanıldığında, ortamdaki oksijen süratle tükenmekte, kazazedeler bu yüzden kaybedilmektedirler.
Şofben kazalarında alınması gereken önlemler

* Şofbeni mutlaka iyi çeken bir bacaya bağlayın.
* Şofbeni havalandırmazsanız, kapalı ve 6 m3 den küçük hacimli mekanlarda kullanmayın.
* Şofben ile tüp arasındaki LPG hortumunu 125 cm'den uzun tutmayın.
* Banyoya bolca hava girişini sağlayın.
* Banyoyu içerden kilitlemeyin
* Koku hissettiğinizde şofbeni kullanmayın.
* Banyodan uzun süre çıkmayan kişiyi kontrol edin.
* korsan tüp kullanmayın, tüpünüzü her zaman abonesi olduğunuz bayiden alın.
* Gaz kaçağını kibrit ve çakmakla kontrol etmeyin.

Şofben kazalarında yapılması gerekenler

* Yardım isteyin
* Hastayı bulnduğu yerden çıkarın.
* Zehirlene kişiyi sırtüstü yatırın, soluk alıp almadığını kontrol edin.
* Nabız atışlarını araştırın.
* Nabız ve solunum yoksa suni solunum ve kalp masajına hazırlanın.
* Gaz kaçağında evi hemen havalandırın.
* Çukur ve kuytu yerleri süpürerek LPG'yi havalandırın.
* Suni solunum ve kalp masajı uygulayın.
* Acil tıbbi yardım çağrısını tekrarlayın.

Şofben kazalarında yapılmaması gerekenler

* Paniğe kapılmayın.
* Sorunu tek başınıza çözmeye kalkışmayın.
* Hastayı düştüğü yerde tedavi etmeyin.
* Gaz kaçağı olan mekanlarda 1 dakikadan uzun süre bulunmayın.
* Pencereleri ve kapıları kapalı tutumayın.
* Elektrik düğmesine dokunmayın.
* Ateş yakmayın.